Svangerskapskontroll

svangerskapskontroll skien telemark

Svangerskapskontroll i Skien

Alle gravide får tilbud om ni gratis svangerskapskontroller som skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig.

Hva innebærer en svangerskapskontroll?

En svangerskapskontroll innebærer et kontrollprogram som tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret, og hos moren. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade. Et systematisk kontrollprogram er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød.

Et kontrollprogram med til sammen ni kontroller hos lege og/eller jordmor anbefales til gravide. Dersom man oppdager unormale forhold, eller dersom kvinnen har sykdom som har betydning, f. eks. høyt blodtrykk eller diabetes, foretas hyppigere kontroller.

Svangerskapskontrollene er gratis og frivillig. Barnefar, partn​​er eller annen ledsager er velkommen til å bli med. Første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12.​​