Kontrollprogrammet i svangerskapet

svangerskapskontroll skien

Svangerskapet er ingen sykdom. Når mor er helt frisk og ikke utsettes for noen farlige påkjenninger eller sykdommer i svangerskapet, er også utfallet av et svangerskap nesten alltid normalt.

Hvorfor kontrollere?

Selv om unormale hendelser er unntaket, vet vi alle at det forekommer uhell og uventede komplikasjoner.

Kontrollprogrammet tar sikte på å identifisere de unormale hendelsene i så tidlig fase at det fortsatt går an å forebygge utvikling av sykdom eller skade hos fosteret og hos moren. Dette gjelder både fysisk og psykisk sykdom eller skade.

Spedbarnsdødeligheten har blitt betydelig redusert gjennom de siste 30-40 år. Dette skyldes nok i første rekke at den generellen helsen og levestandarden i befolkningen er bedret. Men det er også vist at et systematisk kontrollprogram av gravide er av stor betydning for å redusere forekomsten av fosterskade og fosterdød.